นโยบายการคืนเงิน

เรามีนโยบายการคืนสินค้า 30 วัน ซึ่งหมายความว่าท่านมีเวลา 30 วันหลังจากได้รับสินค้าของท่านเพื่อขอคืนสินค้า

สินค้าของท่านจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับที่ท่านได้รับสินค้า โดยไม่ได้ชำรุดเสียหาย หรือใช้งาน โดยมีแท็ก และอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม ท่านจะต้องมีใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการซื้อ

หากต้องการส่งคืนสินค้า ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ service@theprescent.com. หากการขอคืนของท่านได้รับการยอมรับแล้ว เราจะส่งใบจ่าหน้าสําหรับการจัดส่งคืนให้ท่าน รวมถึงสถานที่จัดส่งพัสดุของท่าน หากท่านส่งสินค้ากลับมาให้เรา โดยไม่แจ้งความจำนงขอคืนสินค้า เราขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการคืนสินค้าของท่าน

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเราได้ตลอดเวลาเกี่ยวกับการคืนสินค้า ที่อีเมล service@theprescent.com.

 

ความเสียหาย และปัญหาการใช้งาน
โปรดตรวจสอบรายการสั่งซื้อของท่านเมื่อได้รับสินค้า และติดต่อเราทันทีหากมีสินค้าชำรุด เสียหาย หรือถ้าท่านได้รับสินค้าที่ไม่ถูกต้อง โดยเราจะดำเนินแก้ไขสินค้าดังกล่าวให้ถูกต้องโดยเร็วที่สุด

 

ข้อยกเว้น / สินค้าที่ไม่สามารถส่งคืนได้
สินค้าบางประเภทไม่สามารถส่งคืนได้ เช่น สินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย (เช่น อาหาร ดอกไม้ หรือพืช) ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดเอง หรือCustom Products (เช่น คําสั่งซื้อพิเศษ หรือสั่งทำพิเศษ) และสินค้าส่วนบุคคล (เช่น ผลิตภัณฑ์ความงาม) นอกจากนี้เราไม่รับสินค้าที่เป็น วัตถุอันตราย ของเหลว วัตถุไวไฟหรือก๊าซ โปรดติดต่อเราหากท่านมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับรายการเฉพาะของท่าน

เราไม่สามารถรับคืนสินค้าลดราคา หรือบัตรของขวัญ(Gift Card)ได้

 

การเปลี่ยนสินค้า
เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้เลือกสินค้าที่ต้องการคืนแล้ว ท่านสามารถแจ้งความจำนงในการเปลี่ยนสินค้า และส่งคืนสินค้าของท่าน เมื่อเราได้รับสินค้า และอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านทําการซื้อสินค้าแยกต่างหากสําหรับรายการใหม่

 

การคืนเงิน
เราจะแจ้งให้ท่านทราบเมื่อเราได้รับ และตรวจสอบการส่งคืนสินค้าของท่าน และแจ้งให้ท่านทราบว่าการคืนเงินได้รับการอนุมัติหรือไม่ หากการคืนเงินได้รับอนุมัติ ท่านจะได้รับเงินคืนโดยอัตโนมัติในวิธีการชําระเงินเดิม โปรดทราบว่าอาจใช้เวลารอคอย เพื่อให้ธนาคาร หรือบริษัทบัตรเครดิตของท่านดําเนินการ และทำการคืนเงิน